Høje Kolstrup

Social vicevært

 

Som led i den boligsociale indsats på Høje Kolstrup er der ansat en social vicevært i boligområdet. Indsatsen er finansieret af Landsbyggefonden, Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa kommune. Den sociale vicevært er ansat i CSR men har sit daglige virke i boligområdet.

Med indsatsen ønsker man at tage hånd om de problemstillinger, som den enkelte beboer måtte have for at fremme den enkelte beboers trivsel og at forebygge, at der opstår utryghed og konflikter mellem beboerne. Den sociale vicevært arbejder derfor opsøgende og præventivt i kontakten med beboere med fx psykisk sårbarhed, misbrug eller isolation. En stor del af den sociale viceværts arbejde omhandler individuel hjælp og rådgivning til beboere. Andre ting omfatter økonomisk rådgivning, huslejerestance, vejledning til at kontakte myndigheder, hospital/læge, ledsagelse og lignende. I samarbejde med andre aktører i boligområdet tilbydes desuden forskellige aktiviteter, der fremmer beboernes muligheder for netværk og socialt samvær.