Pårørenderådgiver

 

 

 

 

Pårørenderådgiver

 

Er du pårørende eller på anden måde nærtstående til en person, der befinder sig i en større eller mindre psykisk krise, så kontakt CSR’s pårørenderådgiver, for at høre nærmere om mulighederne for støtte og vejledning.

Lisbeth Rotwitt · mobil: 51241543 (telefontid mandag og onsdag kl 15:00-17:00) · mail: lro@aabenraa.dk

Psykisk sårbarhed rammer stadig flere af os. I nogle tilfælde er der tale om kortvarige kriser, mens der i andre tilfælde er tale om psykiske vanskeligheder, der fører til en diagnose, som kræver behandling. Vi kan alle risikere at blive psykisk sårbare, men grænsen for hvornår den enkelte rammes, kender man desværre først, når den er overskredet. Psykisk sårbarhed hos én, man er tæt på, giver bekymringer, og det kan både være svært at vide, hvordan man hjælper den person, der er ramt og – ikke mindst – hvordan man passer på sig selv. At være tæt på en person kan både være, at man er pårørende, ven, nabo, kollega eller noget helt andet.

Som nærtstående er man følelsesmæssigt påvirket af situationen – gør sig mange tanker og bekymringer. Man drænes også for energi, for det er hårdt at være vidne til psykisk sårbarhed og opleve den afmagt det er, når en nærtstående reagerer anderledes og uventet på velkendte ting, og man kun kan gøre ganske lidt for at hjælpe vedkommende. Derfor kan man også opleve svære og ”forbudte” følelser, som man har brug for at tale med et professionelt medmenneske om. Det kan være følelser som skyld, skam, vrede, frustration, irritabilitet, tristhed og – igen – afmagt. Og derfor er det også dig, der som pårørende eller på anden måde nærtstående, der sætter dagsordenen for, hvad hjælpen skal omhandle.

Pædagogisk Vejledning og Bostøtte
Bjerggade 4 C, 1. sal 
6200 Aabenraa
Tlf. 7376 7976