Links

www.borderlinenetvaerket.dk

www.raadgivningsdanmark.dk

www.psykisksaarbar.dk (Det Sociale Netværk)

www.psykiatrifonden.dk (humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed)

www.sindungdom.dk

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

www.depressionsforeningen.dk

www.skizofreniforeningen.dk

www.hsp-foreningen.dk (forening for særligt sensitive)

www.ocd-foreningen.dk

www.livslinien.dk (Livslinien arbejder ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord)

www.adhd.dk (ADHD-foreningen)

www.angstforeningen.dk

www.sindnet.dk (peer-to-peer onlinemødested for psykisk sårbare landet over på tværs af diagnoser. Siden er lavet af psykisk sårbare for psykisk sårbare)

www.dukh.dk (rådgivningstilbud, som kan benyttes af både borgere med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner)

www.outsideren.dk (Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiatri og psykisk sygdom

www.oa-dk.org (Overeaters Anonymous / Anonyme Overspisere er et fællesskab af mennesker, som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse fra tvangsmæssig overspisning)

www.skizo.dk (information om skizofreni)

www.sundhed.dk (portal administreres af Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, og Kommunernes Landsforening)

www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen

www.thoracenter.dk (landsdækkende organisation, som arbejder for et samfund, hvor overgreb ikke finder sted)

www.oliforeningen.dk (Foreningens formål er dels at fremme forskningsmæssige aktiviteter, der kan medføre øget viden om behandling og forebyggelse af mental retardering og komplikationer hertil)

https://ventilen.dk/soenderborg/ (Ventilen Sønderborg er for unge i alderen 15-25, og alle er der, fordi de gerne vil føle sig mindre ensomme)

https://www.nadanmark.dk/ (Narcotics Anonymous og personer i behandling med substitutionsmedicin)

https://sjaeldnediagnoser.dk/ (sammenslutning af 56 foreninger for borgere berørt af sjældne sygdomme og handicap)

https://frivilligcenteraabenraa.dk/social-vejviser